• Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

OPUS 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta OPUS 2 audioprocessor.

Byta batterierna

Det är dags att byta batterierna när indikatorlampan på processorenheten oavbrutet blinkar rött.

OPUS2_batteryPackOpen
1

Dra ner batterihöljet och ta bort det från batterihållaren.

 
2

Använd D-spolens magnetiska undersida för att ta bort de använda batterierna ur batterihållaren. Placera spolen över varje batteri, ett åt gången, för att ta ut dem ur hållaren.

 
3

Sätt in de nya zinkluftbatterierna med de positiva (+) polerna riktade utåt. Se till att batterikontakterna är rena och torra innan du sätter in en ny uppsättning batterier. Undvik att röra batterikontakterna inuti batterihållaren. Slutligen tar du bort den självhäftande skyddsfilmen som täcker batterierna. Byt alltid ut alla batterier på en gång istället för att blanda nya och gamla batterier.

OPUS2_batteryPackCoverOn
4

För att aktivera OPUS 2 skjuter du fast batterihöljet på hållaren och stänger batteripaketets lås. Ta inte i för hårt.

Batterialternativ

Använd endast batterier av typ 675 för din OPUS 2. Vi rekommenderar att du använder zinkluftbatterier som är särskilt avsedda att användas för cochleaimplantatsystem. När du använder OPUS 2 med tillbehöret WaterWear måste du emellertid byta ut zinkluftbatterierna mot andra sorts batterier.

Maximal
batteritid
Kräver
lufttillförsel
Kompatibel
med WaterWear
XS batterihållare
60 timmar    
Standardbatteripaket
90 timmar    
10 timmar    
8 timmar    
DaCapo PowerPack
16 timmar    
 
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.