• Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

OPUS 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta OPUS 2 audioprocessor.

Aktivera och avaktivera

OPUS2_batteryPackCoverOn

Batterihöljet fungerar som en TILL/FRÅN-knapp. För att aktivera OPUS 2 skjuter du helt enkelt fast batterihöljet på hållaren och stänger batteripaketets lås.

För att stänga av OPUS 2 ta du bara bort batterihöljet. När du inte använder din OPUS 2, tar du bort batterihöljet helt och hållet för att förlänga audioprocessorns batteritid.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.