• Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

OPUS 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta OPUS 2 audioprocessor.

Digitala trådlösa system

OPUS 2 FM-batteripaket ger dig möjligheten att använda digitala trådlösa system, som Roger-systemet från Phonak*. Dessa system använder Bluetooth® och gör det enkelt att ansluta till din telefon, surfplatta eller TV. De kan även användas för att kunna lyssna bättre i stökiga miljöer.

Ansluta en trådlös mottagare

Digitala trådlösa system består av en trådlös mottagare som sitter i OPUS 2 FM-batterihöljet. Denna ansluts sedan trådlöst till tillhörande mikrofoner och strömmare så att ljudet skickas direkt till din OPUS 2.

OPUS2_fmBatteryPackFmReceiver 
1

Sätt fast FM-batterihöljet på OPUS 2. Du gör detta på samma sätt som du sätter fast standardbatterihöljet. Se hopsättningsinstruktionerna för mer information.

2

Sätt in den trådlösa mottagaren i 3-stiftskontakten. OPUS 2 kommer automatiskt att detektera ljudsignaler så fort den trådlösa mottagaren har aktiverats.

3

Se användarhandboken för din trådlösa mottagare för ytterligare instruktioner.


Ordmärket Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken står under MED‑ELs licens.

*Roger™ är ett varumärke som ägs av Phonak

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.