OPUS 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta OPUS 2 audioprocessor.

Digitala trådlösa system

OPUS 2 FM-batteripaket ger dig möjligheten att använda digitala trådlösa system, som Roger-systemet från Phonak*. Dessa system kan användas med Bluetooth och gör det enkelt att ansluta till din telefon, surfplatta eller TV med hjälp av trådlösa mikrofoner som Roger PenTM. De kan även användas för att kunna lyssna bättre i stökiga miljöer.

Ansluta en trådlös mottagare

Digitala trådlösa system består av en trådlös mottagare som sitter i OPUS 2 FM-batterihöljet. Denna ansluts sedan trådlöst till tillhörande mikrofoner och strömmare så att ljudet skickas direkt till din OPUS 2.

OPUS2_fmBatteryPackFmReceiver 
1

Sätt fast FM-batterihöljet på OPUS 2. Du gör detta på samma sätt som du sätter fast standardbatterihöljet. Se hopsättningsinstruktionerna för mer information.

2

Sätt in den trådlösa mottagaren i 3-stiftsingången. OPUS 2 kommer automatiskt att detektera ljudsignaler så fort den trådlösa mottagaren har aktiverats.

3

Se användarhandboken för din trådlösa mottagare för ytterligare instruktioner.

* Roger™ är ett varumärke som tillhör Phonak

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.