• Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

OPUS 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta OPUS 2 audioprocessor.

Byta sladd

OPUS2_batteryPackOpen
1

Ta bort batterihöljet från batterihållaren.

OPUS2_removeConnectingPiece
2

Ta bort kopplingsstycket.

OPUS2_batteryPack
3

Ta bort batterihållaren från processorenheten.

OPUS2_removeCoilCable
4

Ta bort spolsladden från processorenheten genom att ta tag i kontakten och försiktigt dra ut den ur uttaget.

OPUS2_coilCable
5

Ta bort spolsladden från D-spolen.

OPUS2_coilCable
6

Anslut den nya spolsladden till D-spolen.

OPUS2_insertCoilCable
7

Anslut spolsladden till processorenheten genom att sätta i kontakten i processorenhetens uttag med pilen riktad uppåt.

OPUS2_attachBatteryPack
8

Sätt fast batterihållaren på processorenheten.

OPUS2_connectingPiece
9

Sätt fast batterihållaren genom att föra in kopplingsstyckets stift i de två hålen på processorenhetens nedre del.

OPUS2_batteryPackCoverOn
10

Aktivera OPUS 2 genom att skjuta fast batterihöljet på batterihållaren och stänga batteripaketets lås.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.