OPUS 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta OPUS 2 audioprocessor.

BabyBTE/ActiveWear

Översikt

BabyBTE/ActiveWear är ett bäralternativ utformat för spädbarn och småbarn men även för aktiva vuxna. Med BabyBTE/ActiveWear kan hela processorn fästas på kläderna så att inget sitter på spädbarnets öron.

OPUS2_babyBTE/ActiveWearOverview 
1

Mikrofonskydd

2

Säkerhetslås (valfritt)

3

Spolsladd

4

Batterifackets lås

5

TILL/FRÅN-knapp

6

Batterifack

7

Kopplingsstycke

Hopsättning

Följ dessa anvisningar för att börja använda BabyBTE/ActiveWear.

OPUS2_attachMicrophoneCover
1

Snäpp försiktigt fast mikrofonskyddet på processorenheten.

!

Lägg märke till mekanismen som ser till att mikrofonskyddet sitter fast.

OPUS2_insertCoilCable
2

Sätt i spolsladdens kontakt i processorenheten.

!

Se till att pilen är på ovansidan.

OPUS2_babyBTE/ActiveWearAttachBatteryPack
3

Sätt fast batterihållaren på processorenheten och se till att komponenterna sitter ihop ordentligt genom att använda kopplingsstycket och säkerhetslåset.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.