• Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

OPUS 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta OPUS 2 audioprocessor.

Direkt audioingång

Ansluter din audioprocessor till din telefon eller annan utrustning med en kabel för direkt ljudinmatning för att få så bra ljudkvalitet som möjligt. Detta är ett fantastiskt sätt att lyssna på musik och det är enkelt att ansluta till OPUS 2 FM-batterihölje.

OPUS2_fmBatteryPackPlugIn
1

Sätt i 3-stiftskontakten från kabeln för direkt ljudinmatning i porten på FM-batterihöljet.

Telecoil-3.5mmCable
2

Sätt i audioadapterkabelns 3,5 mm-kontakt i ljudenhetens hörlursingång.

Sätt fast FM-batterihöljet på samma sätt som du sätter fast standardbatterihöljet.
(Se hopsättningsinstruktionerna.)

Kablar för direkt audioingång

Kablarna för kombinerad källa balanserar audioprocessorns mikrofon och det externa inmatade ljudet. De externa kablarna ger framförallt inmatning från den externa ljudkällan. Unilaterala kablar används för att ansluta en audioprocessor. Bilaterala kablar används för att ansluta två audioprocessorer.

DirectAudioCables-01

Ensidig kombinerad källa.

DirectAudioCables-02

Ensidig extern källa

DirectAudioCables-03

Bilateral kombinerad källa

DirectAudioCables-04

Bilaterala externa källor

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.