• Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

OPUS 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta OPUS 2 audioprocessor.

Säkerhetsfunktioner

OPUS2_batteryPackCoverLock

Säkerhetslås
Batterihöljet kan låsas så att det är petskyddat och inte kan plockas isär. Om OPUS 2 tillhör ett barn bör du alltid använda säkerhetslåset innan du sätter audioprocessorn på barnets öra.

1

För in kopplingsstycket med dess långa stift och sätt fast säkerhetslåset på stiften. Spolsladdens kontakt bör sitta i håligheten.

2

För spaken åt vänster med ett spetsigt föremål (t.ex. en kulspetspenna) för att låsa säkerhetslåset.

3

För att öppna säkerhetslåset för du spaken åt motsatt håll.

OPUS2_insertPin

Låsbar öronkrok
Öronkroken kan låsas fast så att den sitter säkert och inte tas bort av misstag. För att låsa fast öronkroken för du in öronkrokens låspinne efter att du satt fast på öronkroken på processorenheten. Om OPUS 2 tillhör ett barn bör du alltid föra in öronkrokens låspinne innan du sätter audioprocessorn på barnets öra.

OPUS2_fineTunerDeactivation

Avaktivering av FineTuner
Du kan avaktivera vissa knappar eller program på FineTuner så att inställningarna inte ändras av misstag. För mer information om denna funktion eller för instruktioner om avaktivering av FineTuner kan du kontakta din CI-klinik.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.