Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Titta på TV

Du kan använda AudioLink tillsammans med dockningsstationen för att höra TV:n tydligare från andra sidan rummet.

AudioLink Cinch-kabelAudioLink Dockningsstation
1

Anslut din dockningsstation till din TV med den medföljande cinch-kabeln.

2

Öppna kontaktens gummiskydd och placera AudioLink i dockningsstationen.

3

Sätt på TV:n för att börja strömma.

!

Fabriksinställningen gör att det inmatade ljudet är en blandning av AudioLink-signal och audioprocessorns mikrofoner. Du kan ändra inställningen genom att trycka på mixknappen.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.