Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Hopsättning av AudioLink

AudioLink Hopsättning
1

Fäst batterienheten och huvudenheten genom att börja nedifrån.

2

Tryck ihop de två delarna tills batterienheten snäpper fast ordentligt på huvudenheten.

AudioLink Grön lampa blinkar
3

Statuslampan kommer att börja pulsera för att visa att din AudioLink är redo att användas.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.