Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Sätta ihop AudioLink

AudioLink Hopsättning
1

Sätt fast batterienheten och huvudenheten och börja nedifrån.

2

Tryck ihop de två delarna tills batterienheten snäpps fast inne i huvudenheten.

AudioLink Grön lampa blinkar
3

Statuslampan kommer att börja pulsera för att visa att din AudioLink är redo att användas.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.