Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Parkoppling till din audioprocessor

AudioLink Lampor
1

Avaktivera audioprocessorn.

2

Aktivera AudioLink och se till att den är i standby-läge. Endast statuslampan bör vara aktiv.

AudioLink Parkoppling
3

Placera spolen eller allt-i-ett-audioprocessorn mitt på knappsatsen.

4

Aktivera audioprocessorn.

AudioLink Ansluten
5

När audioprocessorn har parkopplats kommer vänster och höger anslutningssymboler att tändas samtidigt. Dina audioprocessorer kommer nu att ta emot ljud från AudioLink.

!

Om du är bilateral användare bör din audionom se till att dina audioprocessorer har programmerats rätt för höger och vänster sida.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.