Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Parkoppla din audioprocessor

AudioLink Lampor
1

Avaktivera audioprocessorn.

2

Aktivera AudioLink och se till att den är i standby-läge. Endast statuslampan (orange eller grön) ska vara aktiv.

AudioLink Parkoppling
3

Placera spolen (för bakom-örataudioprocessorer) eller allt-i-ettaudioprocessorn på AudioLinks ovansida, ungefär över volymknappen.

4

Aktivera audioprocessorn.

AudioLink Ansluten
5

Om parkopplingen av audioprocessorn har fungerat kommer vänster och höger anslutningssymbol att tändas samtidigt. Din audioprocessor är nu redo att ta emot ljud från AudioLink.

!

Om du är bilateral användare bör din audionom se till att dina audioprocessorer har programmerats rätt för höger och vänster sida.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.