Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Parkoppla din Bluetooth®-enhet

 
1

Aktivera AudioLink och se till att den är i standby-läge. Endast statuslampan ska vara aktiv.

AudioLink Parkoppla till Bluetooth-enhet
2

För att aktivera Bluetooth®-parkopplingsläget trycker du på mixknappen och mikrofonknapp samtidigt i 2 sekunder.

AudioLink Bluetooth
3

Bluetooth®-symbolen kommer att blinka för att visa att AudioLink är redo att parkopplas.

AudioLink Parkoppling till telefon
4

Se till att Bluetooth har aktiverats på din enhet och sök tillgängliga Bluetooth-enheter.

5

Välj “MED-EL AudioLink” och starta parkopplingen.

6

Om en säkerhetskod efterfrågas, ange ”0000”

!

Om ingen enhet parkopplas inom 60 sekunder, kommer AudioLink inte längre vara i Bluetooth®-parkopplingsläge.

AudioLink Bluetooth
7

När AudioLink och din Bluetooth®-enhet har parkopplats, kommer Bluetooth®-symbolen att sluta blinka och pulsera långsamt.

AudioLink Strömning
8

Så fort AudioLink börja strömma till din(a) audioprocessor(er), kommer den vänstra och/eller högra anslutningssymbolen på huvudknappen att pulsera långsamt för att visa att ljud strömmas till din vänstra processor, högra processor eller båda processorerna.


Ordmärket Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken står under MED‑ELs licens.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.