Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Parkoppling till din Bluetooth-enhet

 
1

Aktivera AudioLink och se till att den är i standby-läge. Endast statuslampan bör vara aktiv.

AudioLink Parkoppla till Bluetooth-enhet
2

För att aktivera parkoppling till Bluetooth trycker du på mixknappen och mikrofonknappen samtidigt i 2 sekunder.

AudioLink Bluetooth
3

Bluetooth symbolen kommer att blinka för att visa att AudioLink är redo att parkopplas.

AudioLink Parkoppling till telefon
4

Se till att Bluetooth har aktiverats på din enhet och sök tillgängliga Bluetooth enheter.

5

Välj “MED-EL AudioLink” och starta parkopplingen.

6

Om du ombes uppge en säkerhetskod, ange ”0000”.

!

Om enheten parkopplas inom 60 sekunder kommer AudioLink inte längre vara i parkopplingsläge för Bluetooth.

AudioLink Bluetooth
7

När AudioLink och din Bluetooth enhet har parkopplats kommer Bluetooth symbolen att sluta blinka och lysa med ett fast sken.

AudioLink Strömning
8

Så fort AudioLink börjar strömma till din audioprocessor kommer vänster och/eller höger anslutningssymbol på huvudknappen att pulsera långsamt för att visa att ljud strömmas till vänster processor, höger processor eller båda processorerna.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.