Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Indikatorlampa

Lampsignaler

AudioLink Grön statuslampa
AudioLink Aktiv

Betydelse
AudioLink Aktiv
Krävd åtgärd
Ingen


AudioLink Laddad

Betydelse
Laddaren ansluten och laddningen avslutad
Krävd åtgärd
Ta bort AudioLink från vägguttaget.


AudioLink Batteriet lågt

Betydelse
AudioLink aktiv och batterinivån låg
Krävd åtgärd
Ladda batteriet


AudioLink Laddning

Betydelse
Laddaren ansluten och batteriet laddas
Krävd åtgärd
Ingen

Bluetooth-symbol

AudioLink Bluetooth
AudioLink Parkopplingsläge för Bluetooth

Betydelse
AudioLink är i Bluetooth®-parkopplingsläge
Krävd åtgärd
Ingen


AudioLink Bluetooth ansluten

Betydelse
Aktiv trådlös Bluetooth®-anslutning
Krävd åtgärd
Ingen

Vänster/höger anslutningssymbol

AudioLink Ansluten
AudioLink Synkroniserar

Betydelse
AudioLink synkroniserar till respektive audioprocessor
Krävd åtgärd
Ingen


AudioLink Strömning

Betydelse
AudioLink strömmar till respektive audioprocessor
Krävd åtgärd
Ingen


AudioLink Parkopplingen lyckades

Betydelse
Parkopplingen av din(a) audioprocessor(er) har lyckats
Krävd åtgärd
Ingen

Bluetooth och anslutningssymboler

AudioLink Strömning
AudioLink Inkommande samtal

Betydelse
Inkommande telefonsamtal
Krävd åtgärd
Acceptera eller avvisa telefonsamtal

Mixknapp

AudioLink Mixknappens lampa
AudioLink Aktiv

Betydelse
Audioingången är en mix av AudioLinksignalen och audioprocessorns mikrofoner.
Krävd åtgärd
Ingen

Mikrofonknapp

AudioLink Mikrofonknappens lampa
AudioLink Aktiv

Betydelse
Fjärrmikrofonen är aktiv
Krävd åtgärd
Ingen


Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken står under MED-EL:s licens.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.