Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Plocka isär AudioLink

AudioLink För in öppningsverktyget
1

För in öppningsverktyget i skåran.

AudioLink Lossa
2

För öppningsverktyget runt AudioLink från vänster mot höger, tills huvudenheten och batteriet lossnat från varandra.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.