Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Ladda AudioLink

AudioLink Öppna gummiuttag
1

Öppna kontaktens gummiskydd.

AudioLink Plugga in mikro-USB
2

Sätt i mikro-USB-sladdens kontakt i uttaget eller placera AudioLink i dockningsstationen. Sätt i USB-strömadapterns eller dockningsstationens kontakt i ett vägguttag.

AudioLink Lampor
3

Statuslampan lyser orange vid laddning. När statuslampan blir grön har AudioLink laddats helt.

!

Batteriet som medföljer AudioLink är inte helt laddat. Vi rekommenderar att du laddar batteriet helt innan du använder AudioLink.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.