Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Ladda AudioLink

AudioLink Öppna gummiuttag
1

Öppna kontaktens gummiskydd.

AudioLink Plugga in mikro-USB
2

Sätt i mikro-USB-sladdens kontakt i laddningsuttaget. Sätt i USB-strömadapterns kontakt i ett vägguttag. Du kan även använda AudioLinks dockningsstation för att ladda batteriet.

AudioLink Lampor
3

Statuslampan lyser orange när den laddas. När statuslampan lyser grönt, är AudioLink helt laddad.

!

AudioLink levereras med ett batteri som endast är delvis laddat. Vi rekommenderar att du laddar batteriet helt innan du använder AudioLink.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.