Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Använda AudioLink med AudioKey

Du kan kontrollera din audioprocessor direkt från din mobiltelefon med AudioKey-appen.

Vissa audioprocessorer ansluter till AudioKey via AudioLink. Andra audioprocessorer ansluter till AudioKey via AudioLink.

Kompatibel med AudioKey


SONNET 2

SONNET 2 EAS

Kompatibel med AudioKey via AudioLink


SONNET

SONNET EAS

Om din processor är kompatibel med AudioKey via AudioLink, följ instruktionerna nedan för att använda appen.

AudioLink – Bluetooth-telefonAudioLink – AudioKey-appen
1

Om du inte redan har AudioKey-appen på din mobiltelefon kan du besöka App Store och ladda ner den.

2

Kontrollera att Bluetooth®-anslutningen mellan AudioLink och din mobil har upprättats.

3

Öppna AudioKey.

!

Se AudioKeys användarhandbok för en detaljerad beskrivning av appen och dess andra funktioner.


Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken står under MED-EL:s licens.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.