Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Använda AudioLink med AudioKey

AudioKey-appen låter dig kontrollera din audioprocessor direkt från din telefon.

Vissa audioprocessorer är direkt kompatibla med AudioKey. Andra audioprocessorer ansluter till AudioKey via AudioLink.

Kompatibel med AudioKey


SONNET 2

SONNET 2 EAS

Kompatibel med AudioKey via AudioLink


SONNET

SONNET EAS

Om din processor är kompatibel med AudioKey via AudioLink, följ instruktionerna nedan för att använda appen.

AudioLink – Bluetooth-telefonAudioLink – AudioKey-appen
1

Om du inte redan har AudioKey-appen på din telefon kan du gå till AppStore och ladda ner den.

2

Se till att AudioLink parkopplas till din telefon.

3

Öppna AudioKey. Du bör nu kunna ändra din audioprocessors inställningar från din telefon.

!

En detaljerad beskrivning av appen och ytterligare funktioner finns i användarhandboken.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.