Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Aktivera/Avaktivera AudioLink

AudioLink Huvudknapp
1

Tryck på huvudknappen i cirka 2 sekunder för att aktivera AudioLink.

AudioLink Lampor
2

AudioLink har aktiverats när statuslampan lyser grönt eller orange.

 
3

Tryck på huvudknappen igen i 2 sekunder för att avaktivera AudioLink.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.