Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Aktivera/avaktivera

AudioLink Huvudknapp
1

Tryck på huvudknappen i 2 sekunder för att aktivera AudioLink.

AudioLink Lampor
2

Statuslampan kommer att bli grön eller orange för att visa att AudioLink har aktiverats.

 
3

Tryck på den igen i 2 sekunder för att avaktivera AudioLink.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.