Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Prata i telefon

AudioLink kan användas för vanliga telefonsamtal och även för VoIP-tjänster, som Skype eller FaceTime.

AudioLink Strömning
1

Se till att AudioLink parkopplas till din telefon eller en annan Bluetooth-enhet.

 
2

Använd fästklämman eller en fästrem för att placera AudioLink nära din mun.

 
3

Välj numret eller kontakten i din telefon precis som vanligt när du ska ringa. Ljudet från din telefon kommer sedan att strömmas till din audioprocessor.

!

Fabriksinställningen gör att det inmatade ljudet är en blandning av AudioLink-signal och audioprocessorns mikrofoner. Du kan ändra inställningen genom att trycka på mixknappen.

AudioLink Huvudknapp
4

Ringsignalen kommer att strömmas till din audioprocessor om du får ett samtal. Tryck på huvudknappen en gång för att ta emot samtalet. Tryck på huvudknappen och håll ned den i 2 sekunder för att avvisa samtalet.

 
5

Tryck på huvudknappen en gång för att avsluta ett pågående samtal.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.