Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Tala i telefon

AudioLink kan användas för vanliga telefonsamtal men även för VoIP-tjänster, såsom Skype eller FaceTime.

AudioLink Strömning
1

Se till att AudioLink har parkopplats till din mobiltelefon eller en annan Bluetooth®-enhet.

 
2

Använd fästklämman eller fästremmen för att placera AudioLink nära munnen.

 
3

Välj ett nummer eller en kontakt som vanligt för att ringa ett telefonsamtal. Ljudet från din mobiltelefon kommer att strömmas till din audioprocessor.

!

Audioingången är förinställd på en mix av AudioLink-signalen och audioprocessorns mikrofoner. Du kan ändra inställningen genom att trycka på mixknappen eller genom att använda appen AudioKey 2.

AudioLink Huvudknapp
4

Om du får ett telefonsamtal kommer ringsignalen att strömmas till din(a) audioprocessor(er). Tryck på huvudknappen en gång för att acceptera samtalet. Tryck på huvudknappen i 2 sekunder för att avvisa samtalet.

 
5

Tryck på huvudknappen en gång för att avsluta ett pågående telefonsamtal.


Ordmärket Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken står under MED‑ELs licens.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.