Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Använda fjärrmikrofon

AudioLink kan användas som en fjärrmikrofon så att du kan strömma ljud från omgivningen direkt till din audioprocessor. Det kan användas i gruppsamtal och i enskilda samtal.

AudioLink Mikrofon
1

Tryck på mikrofonknappen för att börja strömma.

!

Audioingången är förinställd på enbart AudioLinks fjärrmikrofon. Du kan ändra inställningen genom att trycka på mixknappen eller genom att använda appen AudioKey 2.

 
2

Mikrofonknappen tänds för att visa att fjärrmikrofonen har aktiverats.

AudioLink Dockningsstation
3

Du kan sätta AudioLink i dockningsstationen för att placera mikrofonen så att den är effektiv i ett gruppsamtal.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.