Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Använda fjärrmikrofon

AudioLink kan även användas som en fjärrmikrofon som strömmar ljud från din omgivning direkt till din audioprocessor. Den kan användas både för gruppsamtal och för samtal mellan två personer.

AudioLink Mikrofon
1

Tryck på mikrofonknappen för att börja strömma.

!

Fabriksinställningen gör att det inmatade ljudet endast kommer från AudioLinks fjärrmikrofon. Du kan ändra inställningen genom att trycka på mixknappen.

 
2

Mikrofonknappen tänds för att visa att fjärrmikrofonen har aktiverats.

AudioLink Dockningsstation
3

Du kan placera AudioLink i dockningsstationen för att fjärrmikrofonen ska få en effektiv plats under ett gruppsamtal

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.