Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Skötsel och underhåll

AudioLink är utformad för att vara hållbar och pålitlig. Den kommer att hålla länge om den sköts på rätt sätt.

  1. Tappa inte enheten.
  2. Försök aldrig att reparera elektroniken i AudioLink. Öppna aldrig, utom när batteriet ska tas ut, eller ändra några delar av systemet då detta kan skada systemet och göra att garantin upphör att gälla.
  3. Förvara AudioLink på en säker plats när den inte används.
  4. Skydda AudioLink mot vätskor, damm och extrema temperaturer.
  5. Rengör inte AudioLink i eller under vatten. Använd en fuktig trasa för att försiktigt rengöra AudioLink. Använd aldrig hushållsrengöringsmedel eller alkohol.
  6. Använd inte mikrovågsugn eller andra upphettningsapparater för att torka AudioLink. Torka av den med en torr torkduk vid behov.
  7. Använd inte verktyg med vassa kanter, som en skruvmejsel eller en kniv, för att lossa batteriet från processorenheten. Använd endast medföljande öppningsverktyg.
  8. Din AudioLink kräver inte något regelbundet underhåll av klinikpersonal eller andra experter.
  9. Du bör ladda AudioLinks batteri regelbundet för att undvika att det laddas ur.
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.