Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Grundläggande skötsel och underhåll

AudioLink är utformad för att vara tålig och tillförlitlig. Om den hanteras tillräckligt varsamt kommer den att fungera under lång tid.

  1. Tappa inte enheten.
  2. Försök inte reparera elektroniska delar i din AudioLink. Öppna den inte, om det inte gäller batteribyte, och modifiera inga systemkomponenter, eftersom detta kan skada systemet och göra att garantin upphävs.
  3. Förvara AudioLink på en säker plats när den inte används.
  4. Skydda AudioLink mot vätskor, damm och extrema temperaturer.
  5. Rengör inte AudioLink i eller under vatten. Använd en fuktig trasa för att varsamt rengöra AudioLink. Använd aldrig hushållsrengöringsmedel eller alkohol.
  6. Använd inte en mikrovågsugn eller andra upphettningsprodukter för att torka AudioLink. Vid behov torkas den av med en torr torkduk.
  7. Använd inga verktyg med vassa kanter, som en skruvmejsel eller en kniv, för att lossa batteriet från processorenheten. Använd endast det medföljande öppningsverktyget.
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.