Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioLink. 

Översikt

AudioLink Översikt 
1

Kontaktens gummiskydd

2

Batterienhet

3

Huvudenhet

4

Mixknapp

5

Mikrofon

6

Huvudknapp

7

Skåra

8

Statuslampa

9

Mikrofonknapp

10

Volymknapp

11

Mikro-USB-uttag

12

Ljuduttag

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.