ADHEAR
Høreapparat og selvklebende adapter

Tilkoblingsmuligheter

ADHEAR kan kobles til forskjellige typer eksternt utstyr, som FM-systemer, teleslyngemottak eller smarttelefoner, via ADHEAR-lydkabelen. Denne kan bestilles fra MED-EL og/eller din lokale servicebedrift.

Koble ADHEAR til eksternt utstyr
1

Koble ledningen til den eksterne enheten og høreapparatet. Pass på at punktene på kabelen og undersiden av høreapparatet stemmer overens.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.