ADHEAR
Høreapparat og selvklebende adapter

Grunnleggende stell og vedlikehold

Følg disse grunnleggende og viktige instruksjonene for at din ADHEAR skal fungere enda bedre.

Generell rengjøring
Husets utside kan rengjøres med myke våtservietter. Ikke rengjør huset i eller under vann, da det ikke må komme vann inn i høreapparatet.

Koblingsplaten bør rengjøres en gang i uken med rengjøringsbørsten, for å fjerne smuss fra innsiden av det sirkelrunde sporet i koblingsplaten. Mellomrommet mellom huset og koblingsplaten bør også rengjøres med rengjøringsbørsten.

ADHEAR-rengjøring

Oppbevaring
Når enheten ikke er i bruk, må den oppbevares i den medfølgende vesken. For å forlenge batteriets levetid kan du ta det ut av høreapparatet. Du bør alltid ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke høreapparatet på lenge, for å unngå batterilekkasje og mulig skade på høreapparatet.

Den selvklebende adapteren skal oppbevares tørt og ved værelsestemperatur.

ADHEAR-oppbevaring

Tørking
Dersom du bor i et fuktig klima eller svetter kraftig, må høreapparatet plasseres i en tørkebeholder i stedet for i vesken når den ikke er i bruk. Følg instruksjonene som medfølger tørkebeholderen.

!

Ikke legg batterier i tørkesettet.

Fukt
Beskytt høreapparatet mot vann eller svette. Høreapparatet er ikke vanntett. ADHEAR-hylsteret gjør ikke høreapparatet vanntett. Hvis høreapparatet blir vått, må du slå det av så raskt som mulig, ta batteriet ut av batterirommet, og tørke utsiden forsiktig med en myk, absorberende klut. Deretter må høreapparatet få tørke helt (helst over natten).

Sollys
Ikke la høreapparatet ligge i direkte sollys, særlig ikke i en bil. Oppbevar høreapparatet ditt på et tørt sted og beskytt det mot ekstreme temperaturer.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.