Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Se på TV

Du kan bruke AudioLink sammen med dokkingstasjonen til å høre TV-en tydeligere fra den andre siden av rommet.

AudioLink – RCA-kabel (cinch-kabel)AudioLink – dokkingstasjon
1

Koble dokkingstasjonen til TV-en ved hjelp av den medfølgende RCA-kabelen (eller cinch-kabelen).

2

Åpne gummikontaktdekselet og plasser AudioLink i dokkingstasjonen.

3

Slå på TV-en for å starte strømming.

!

Lydinngangen er standardmessig en blanding av TV-signalet og prosessormikrofonsignalet. Du kan endre innstillingen ved å trykke på Mix-knappen eller bruke AudioKey-appen.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.