Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Montere AudioLink

AudioLink-montering
1

Begynn nederst, og fest batterienheten og hovedenheten til hverandre.

2

Trykk de to delene sammen til batteriet klikker på plass i hovedenheten.

Grønt lys blinker på AudioLink
3

Statuslampen vil begynne å pulsere for å vise at din AudioLink er klar til bruk.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.