Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Snakke i telefonen

AudioLink kan brukes til vanlige telefonsamtaler, i tillegg til VoIP-tjenester som Skype eller FaceTime.

AudioLink – strømming
1

Kontroller at AudioLink er sammenkoblet med telefonen eller en annen Bluetooth®-enhet.

 
2

Bruk festeklipset eller snoren til å plassere AudioLink nær munnen din.

 
3

Hvis du vil ringe noen, velger du nummeret eller kontakten på telefonen som vanlig. Lyden fra telefonen vil deretter strømmes til prosessoren din.

!

Lydinngangen er standardmessig en blanding av AudioLink-signalet og signalet fra prosessormikrofonene. Du kan endre innstillingen ved å trykke på Mix-knappen eller bruke AudioKey-appen. 13

AudioLink – hovedknapp
4

Hvis du mottar en telefonsamtale, vil ringetonen strømmes til prosessoren din. Trykk på hovedknappen én gang for å ta imot samtalen. Hvis du vil avvise samtalen, trykker du på hovedknappen og holder den nede i 2 sekunder.

 
5

For å avslutte en aktiv telefonsamtale må du trykke én gang på hovedknappen.


Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk MED-ELs bruk av disse er underlagt lisens.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.