Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Sammenkobling med Bluetooth-utstyret ditt

 
1

Slå på AudioLink og kontroller at den er i standby-modus. Bare statuslampen skal være aktiv.

AudioLink – sammenkobling med Bluetooth-utstyr
2

For å slå på Bluetooth sammenkoblingsmodus, trykker du på Mix-knappen og Mic-knappen samtidig og holder dem inntrykket i to sekunder.

AudioLink – Bluetooth
3

Bluetooth symbolet blinker for å vise at AudioLink er klar til å sammenkobles.

AudioLink – sammenkoble med telefon
4

Kontroller at Bluetooth er aktivert på utstyret og søk etter tilgjengelig Bluetooth utstyr.

5

Velg "MED-EL AudioLink" og start sammenkoblingen.

6

Hvis du blir bedt om en sikkerhetsnøkkel, angir du "0000".

!

Hvis ingen enheter sammenkobles innen 60 sekunder, vil ikke AudioLink lenger være i Bluetooth sammenkoblingsmodus.

AudioLink – Bluetooth
7

Når AudioLink og Bluetooth enheten er sammenkoblet, vil Bluetooth symbolet slutte å blinke, og begynne å lyse fast.

AudioLink – strømming
8

Så snart AudioLink begynner å strømme til prosessoren din, vil venstre og/eller høyre tilkoblingssymboler på hovedknappen pulsere langsomt for å vise at lyden strømmes til den venstre prosessoren, til den høyre prosessoren eller til begge prosessorene.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.