Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Sammenkobling med Bluetooth®-enheten

 
1

Slå på AudioLink og kontroller at den er i standby-modus. Bare statuslampen skal være aktiv.

AudioLink – sammenkobling med Bluetooth-utstyr
2

For å slå på Bluetooth®-sammenkoblingsmodus må du trykke på både Mix-knappen og Mic-knappen, og holde dem inne i to sekunder.

AudioLink – Bluetooth
3

Bluetooth-symbolet blinker for å vise at AudioLink er klar til å sammenkobles.

AudioLink – sammenkoble med telefon
4

Kontroller at Bluetooth er aktivert på enheten, og søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

5

Velg "MED-EL AudioLink" og start sammenkoblingen.

6

Hvis du blir bedt om en sikkerhetsnøkkel, angir du "0000".

!

Hvis ingen enheter sammenkobles innen 60 sekunder, vil AudioLink ikke lenger være i Bluetooth®-sammenkoblingsmodus.

AudioLink – Bluetooth
7

Når AudioLink og Bluetooth-enheten er sammenkoblet, vil Bluetooth-symbolet slutte å blinke og pulsere langsomt.

AudioLink – strømming
8

Så snart AudioLink begynner å strømme til prosessoren din, vil venstre og/eller høyre tilkoblingssymboler på hovedknappen pulsere langsomt for å vise at lyden strømmes til den venstre prosessoren, til den høyre prosessoren eller til begge prosessorene.


Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk MED-ELs bruk av disse er underlagt lisens.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.