Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Sammenkobling med prosessoren din

AudioLink – lys
1

Slå av prosessoren.

2

Slå på AudioLink og kontroller at den er i standby-modus. Bare statuslampen (oransje eller grønn) skal være aktiv.

AudioLink – sammenkobling
3

Plasser spolen (for prosessorer som festes bak øret) eller enkeltprosessoren på oversiden av AudioLink, omtrent rett over volumknappen.

4

Slå på prosessoren.

AudioLink – tilkoblet
5

Når prosessoren er sammenkoblet, vil tilkoblingssymbolene på venstre og høyre side tennes samtidig. Prosessoren din vil nå kunne motta lyd fra AudioLink.

!

Hvis du er en bilateral bruker, bør audiografen din sørge for at prosessorene dine er riktig programmert for høyre og venstre side.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.