Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Bruke den eksterne mikrofonen

AudioLink kan brukes som en ekstern mikrofon som strømmer lyd fra omgivelsene dine direkte til prosessoren din. Den kan brukes i gruppesituasjoner og en-til-en-samtaler.

AudioLink – mikrofon
1

Trykk på Mic-knappen for å starte strømming.

!

Lydinngangen kommer standardmessig bare fra den eksterne AudioLink-mikrofonen. Du kan endre innstillingen ved å trykke på Mix-knappen eller bruke AudioKey-appen.

 
2

Mic-knappen vil tennes for å vise at den eksterne mikrofonen er aktivert.

AudioLink – dokkingstasjon
3

Hvis du vil plassere den eksterne mikrofonen optimalt for gruppesamtaler, kan du plassere AudioLink i dokkingstasjonen.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.