Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Bruke AudioLink med AudioKey 2

Med AudioKey 2-appen kan du kontrollere prosessoren direkte fra telefonen.

Noen prosessorer er direktekompatible med AudioKey 2, mens andre kobles til AudioKey 2 via AudioLink.

Kompatibel med AudioKey 2


SONNET 2

SONNET 2 EAS

RONDO 3

Kompatibel med AudioKey 2 via AudioLink


SONNET

SONNET EAS

Hvis prosessoren din er kompatibel med AudioKey 2 via AudioLink, må du følge instruksjonene nedenfor for å bruke appen.

AudioLink – telefon BluetoothAudioLink – AudioKey 2-appen
1

Hvis du ikke allerede har AudioKey 2-appen på telefonen, kan du gå til app-butikken din og laste den ned.

2

Kontroller at AudioLink er sammenkoblet med telefonen.

3

Åpne AudioKey 2. Du skal nå kunne endre innstillingene for prosessoren fra telefonen.

!

For en detaljert beskrivelse av appen og dens tilleggsfunksjoner må du se brukerhåndboken.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.