Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Demontere AudioLink

AudioLink – sett inn åpningsverktøyet
1

Stikk åpningsverktøyet inn i sporet.

AudioLink – løsne
2

Skyv åpningsverktøyet rundt AudioLink, fra venstre mot høyre, til hovedenheten og batterienheten skiller lag.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.