Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Demontere AudioLink

AudioLink – sett inn åpningsverktøyet
1

Stikk åpningsverktøyet inn i sporet.

AudioLink – løsne
2

Skyv verktøyet rundt huset, til hovedenheten og batteriet skiller lag. Ikke vri verktøyet mens du åpner AudioLink, da dette kan skade huset.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.