Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Lade AudioLink

AudioLink – åpne gummikontakt
1

Åpne gummikontaktdekselet.

AudioLink – plugg inn mikro-USB
2

Plugg mikro-USB-kabelen inn i ladekontakten. Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt. Du kan også bruke AudioLinkdokkingstasjonen til å lade batteriet.

AudioLink – lys
3

Statuslampen vil lyse oransje under lading. Når statuslampen blir grønn, er AudioLink fulladet.

!

AudioLink leveres med et batteri som bare er delvis oppladet. Vi anbefaler at du lader opp batteriet helt før du begynner å bruke AudioLink.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.