Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Stell og vedlikehold

AudioLink er utformet for å være holdbar og pålitelig. Hvis den behandles forsiktig, vil den fungere lenge.

  1. Ikke la enheten falle ned.
  2. Forsøk aldri å reparere elektronikken i AudioLink. Åpne aldri noen av systemkomponentene, unntatt for å ta ut batteriet, og endre heller aldri noen av systemkomponentene, da dette kan skade systemet og gjøre garantien ugyldig.
  3. Oppbevar AudioLink på et trygt sted når den ikke er i bruk.
  4. Beskytt AudioLink mot væske, støv og høye temperaturer.
  5. Ikke rengjør AudioLink i eller under vann. Rengjør AudioLink forsiktig med en lett fuktig klut. Bruk aldri kommersielt tilgjengelige rengjøringsprodukter eller alkohol.
  6. Ikke tørk AudioLink i mikrobølgeovnen eller ved hjelp av andre varmeapparater. Om nødvendig tørker du den med tørkepapir.
  7. Ikke bruk verktøy med skarpe kanter, for eksempel en skrutrekker eller kniv, til å løsne batteriet fra kontrollenheten. Bruk bare det medfølgende åpningsverktøyet.
  8. Din AudioLink krever ikke regelmessig vedlikehold av klinisk personale eller andre eksperter.
  9. Du bør lade AudioLink-batteriet med jevne mellomrom for å unngå en dyp utladning.
Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.