Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Grunnleggende håndtering og vedlikehold

AudioLink er utformet med tanke på holdbarhet og pålitelighet. Hvis den håndteres med omhu, vil den fungere i lang tid.

  1. La ikke enheten falle ned.
  2. Forsøk aldri å reparere elektronikken i AudioLink. Åpne aldri noen av systemkomponentene, unntatt for å ta ut batteriet, og endre heller aldri på noen av systemkomponentene, da dette kan skade systemet og gjøre garantien ugyldig.
  3. Oppbevar AudioLink på et trygt sted når den ikke er i bruk.
  4. Beskytt AudioLink mot væske, støv og høye temperaturer.
  5. Ikke rengjør AudioLink i eller under vann. Rengjør AudioLink forsiktig med en lett fuktet klut. Bruk aldri husholdningsrengjøringsprodukter eller alkohol.
  6. Ikke tørk AudioLink i mikrobølgeovnen eller ved hjelp av andre varmeapparater. Om nødvendig tørker du av den med tørt tørkepapir.
  7. Ikke bruk verktøy med skarpe kanter, for eksempel en skrutrekker eller kniv, til å løsne batteriet fra kontrollenheten. Bruk bare det medfølgende åpningsverktøyet.
Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.