Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Slå på/av AudioLink

AudioLink – hovedknapp
1

For å slå på AudioLink må du trykke på hovedknappen i 2 sekunder.

AudioLink – lys
2

Når AudioLink er slått på, lyser statuslampen grønt eller oransje.

 
3

Trykk på hovedknappen igjen i 2 sekunder for å slå av AudioLink.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.