Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Indikatorlamper

Advarselsmønstre

Grønn statuslampe på AudioLink
AudioLink – aktiv

Status
AudioLink er aktiv
Løsning
Ingen


AudioLink – ladet

Status
Laderen er tilkoblet og ladeprosessen er avsluttet
Løsning
Fjern AudioLink fra strømuttaket. 


AudioLink – lite strøm på batteriet

Status
AudioLink er aktiv og har lavt batterinivå
Løsning
Lad opp batteriet


AudioLink – lading

Status
Laderen er tilkoblet og batteriet lades
Løsning
Ingen

Bluetooth-symbol

AudioLink – Bluetooth
AudioLink – Bluetooth-sammenkoblingsmodus

Status
AudioLink er i Bluetooth-sammenkoblingsmodus
Løsning
Ingen


AudioLink – Bluetooth tilkoblet

Status
Aktiv trådløs Bluetooth-tilkobling
Løsning
Ingen

Venstre/høyre tilkoblingssymbol

AudioLink – tilkoblet
AudioLink – synkronisering

Status
AudioLink synkroniserer med tilsvarende prosessor
Løsning
Ingen


AudioLink – strømming

Status
AudioLink strømmer til tilsvarende prosessor
Løsning
Ingen


AudioLink – sammenkobling utført

Status
Prosessorsammenkobling er utført
Løsning
Ingen

Bluetooth og tilkoblingssymboler

AudioLink – strømming
AudioLink – innkommende samtale

Status
Innkommende telefonsamtale
Løsning
Godta eller avvis anropet

Mix-knapp

AudioLink – lys for Mix-knapp
AudioLink – aktiv

Status
Lydinngangen er en blanding av AudioLink-signalet og signalet fra prosessormikrofonene.
Løsning
Ingen

Mic-knapp

AudioLink – lys for Mic-knapp
AudioLink – aktiv

Status
Ekstern mikrofon er aktiv
Løsning
Ingen

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.