Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Indikatorlamper

Advarselsmønstre

Grønn statuslampe på AudioLink
AudioLink – aktiv

Betydning
AudioLink er aktiv
Tiltak
Ingen


AudioLink – ladet

Betydning
Laderen er tilkoblet og ladeprosessen er avsluttet
Tiltak
Fjern AudioLink fra strømuttaket. 


AudioLink – lite strøm på batteriet

Betydning
AudioLink er aktiv med lavt batterinivå
Tiltak
Lad batteriet


AudioLink – lading

Betydning
Laderen er tilkoblet og batteriet lades
Tiltak
Ingen

Bluetooth-symbol

AudioLink – Bluetooth
AudioLink – Bluetooth-sammenkoblingsmodus

Betydning
AudioLink er i Bluetooth-sammenkoblingsmodus
Tiltak
Ingen


AudioLink – Bluetooth tilkoblet

Betydning
Aktiv trådløs Bluetooth-tilkobling
Tiltak
Ingen

Venstre/høyre tilkoblingssymbol

AudioLink – tilkoblet
AudioLink – synkronisering

Betydning
AudioLink synkroniserer med tilhørende prosessor
Tiltak
Ingen


AudioLink – strømming

Betydning
AudioLink strømmer til tilhørende prosessor
Tiltak
Ingen


AudioLink – sammenkobling utført

Betydning
Prosessorsammenkobling er utført
Tiltak
Ingen

Bluetooth og tilkoblingssymboler

AudioLink – strømming
AudioLink – innkommende samtale

Betydning
Innkommende telefonsamtale
Tiltak
Godta eller avvis anropet

Mix-knapp

AudioLink – lys for Mix-knapp
AudioLink – aktiv

Betydning
Lydinngangen er en blanding av AudioLink-signalet og signalet fra prosessormikrofonene.
Tiltak
Ingen

Mic-knapp

AudioLink – lys for Mic-knapp
AudioLink – aktiv

Betydning
Ekstern mikrofon er aktiv
Tiltak
Ingen


Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all MED-ELs bruk av slike merker er underlagt lisens.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.