Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Bruke AudioLink med AudioKey

Med AudioKey-appen kan du kontrollere prosessoren direkte fra telefonen.

Noen prosessorer kan kobles til AudioKey via AudioLink.

Kompatibel med AudioKey


SONNET 2

SONNET 2 EAS

Kompatibel med AudioKey via AudioLink


SONNET

SONNET EAS

Hvis prosessoren din er kompatibel med AudioKey via AudioLink, må du følge instruksjonene nedenfor for å bruke appen.

AudioLink – telefon BluetoothAudioLink – AudioKey-app
1

Hvis du ikke allerede har AudioKey-appen på telefonen, går du til app/butikken din og laste den ned.

2

Forviss deg om at det er opprettet en Bluetooth®-tilkobling mellom AudioLink og telefonen din.

3

Åpne AudioKey.

!

For en detaljert beskrivelse av appen og dens tilleggsfunksjoner må du se brukerhåndboken for AudioKey.


Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all MED-ELs bruk av slike merker er underlagt lisens.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.