Select your Language

Please, select a language for this page

AudioLink

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioLink. 

Oversikt

Oversikt over AudioLink 
1

Gummikontaktdeksel

2

Batterienhet

3

Hovedenhet

4

Mix-knapp

5

Mikrofon

6

Hovedknapp

7

Spor

8

Statuslampe

9

Mic-knapp

10

Volumknapp

11

Mikro-USB-kontakt

12

Lydkontakt

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.