RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Indikatorlampor

Bekräftelse

Bekräftelse

Status
FineTuner-kommandot har tagits emot.

Programändring

Program 1

Status
Program 1 har valts.


Program 2

Status
Program 2 har valts.


Program 3

Status
Program 3 har valts.


Program 4

Status
Program 4 har valts.

Status

Statuslampa

Status
Om den valfria statuslampan har aktiverats, har RONDO 2 startats och är igång.

Varningar

Warning Batteries Empty

Problem
RONDO 2-batteriet tomt.
Lösning
Ladda audioprocessorn.


Warning Minimum Or Maximum Reached

Problem
Antingen lägsta eller högsta volym eller ljudkänslighet har uppnåtts.
Lösning
Gör inga fler justeringar med FineTuner.

Fel sätt

Temporary Error Or Electronic Malfunction

Problem
Tillfälligt fel eller elektroniskt problem.
Lösning
1. Avaktivera processorn.
2. Aktivera processorn igen.


Selected Setting Not Programmed Or Program Malfunction

Problem
Inställningen du har valt är ännu inte inprogrammerad eller ett programfel har uppstått.
Lösning
Välj en annan inställning.


Programfel eller elektroniskt problem.

Problem
Programfel eller elektroniskt problem.
Lösning
1. Avaktivera processorn.
2. Aktivera processorn igen.


Temporary Error Or Electronic Problem

Problem
Tillfälligt fel eller elektroniskt problem.
Lösning
1. Avaktivera processorn.
2. Aktivera processorn igen.

!

Kontakta din CI-klinik om du fortsätter att få problem.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.