RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Indikatorlampor

Bekräftelse

Bekräftelse

Status
FineTuner-kommandot har tagits emot.

Byte av program

Program 1

Status
Program 1 har valts.


Program 2

Status
Program 2 har valts.


Program 3

Status
Program 3 har valts.


Program 4

Status
Program 4 har valts.

Status

Statuslampa

Status
Om den valfria statuslampan har aktiverats: RONDO 2 har initialiserats och är igång.

Varningsmönster

Varning Batterierna slut

Status
Batteriet i RONDO 2 är slut.
Lösning
Ladda audioprocessorn.


Varning Min eller max har uppnåtts

Status
Antingen lägsta eller högsta ljudvolym eller ljudkänslighet har uppnåtts.
Lösning
Gör inte fler justeringar med FineTuner.

Felmönster

Tillfälligt fel eller elektroniskt fel

Problem
Tillfälligt fel eller elektroniskt fel.
Lösning
1. Stäng av processorn.
2. Sätt på processorn igen.


Den valda inställningen har inte programmerats eller programfel.

Status
Den inställning du har valt har ännu inte programmerats eller ett programfel har uppstått.
Lösning
Välj en annan inställning.


Programfel eller elektroniskt problem

Status
Programfel eller elektroniskt problem.
Lösning
1. Stäng av processorn.
2. Sätt på processorn igen.


Tillfälligt fel eller elektroniskt problem

Status
Tillfälligt fel eller elektroniskt problem.
Lösning
1. Stäng av processorn.
2. Sätt på processorn igen.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.