RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Grundläggande skötsel och underhåll

Audioprocessorn är utformad för att vara hållbar och pålitlig. Den kommer att hålla länge om den sköts på rätt sätt.

Allmän rengöring
Rengör RONDO 2 regelbundet genom att torka av den med en mjuk, fuktig torkduk. Använd inte rengöringslösningar. Var särskilt försiktig när du rengör små delar, såsom minibatterihållarens port.

Uttag
Kontrollera kontakten regelbundet; rengör och torka av den efter behov. Använd en bomullstops och lite rengöringssprit om den behöver rengöras. Var försiktig när du torkar den torr.

Byta ut hölje
RONDO 2-höljet bör bytas ut var tredje månad. På så sätt kan du alltid höra så bra som möjligt med RONDO 2.

R2-icon-1

Torkning
Till skillnad från andra audioprocessorer kan inte RONDO 2 placeras i en torksats, eftersom detta kan skada audioprocessorn.

R2-icon

Fukt
Skydda RONDO 2 från vatten. Om din audioprocessor blir våt, torkar du försiktigt den torr med en mjuk, absorberande torkduk.

R2-icon-2

Solljus
Lämna inte RONDO 2 i direkt solljus, särskilt inte inuti ett fordon. Låt inte din audioprocessor utsättas för extrema temperaturer.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.