RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Länkövervakningsfunktion

Bekräftelse

Audio Processor And Implant Connected

Status
Audioprocessorn och implantatet är har anslutits (gäller implantaten SYNCHRONY, CONCERTO, SONATA och PULSAR).


Audio Processor And Implant Connected

Status
Audioprocessorn fungerar som den ska (gäller implantaten C40+ och C40).

Ingen ljussignal

Ingen ljussignal

Problem
Din audioprocessor fungerar inte.
Lösning
Ladda audioprocessorn helt. Kontakta CI-kliniken för hjälp om detta inte löser problemet.


Problem
Din audionom har avaktiverat indikatorlampan.
Lösning
Kontakta din audionom.

Varningar

Audio Processor And Implant Not Connected

Problem
Audioprocessorn är inte ansluten till implantatet.
Lösning
Placera audioprocessorn på rätt plats över implantatsstället. Se till att du använder rätt magnet.


Problem
Audioprocessorn har placerats över fel implantat.
Lösning
Placera audioprocessorn över rätt implantat.


Audio Processor Positioned Over Incorrect Implant

Problem
Audioprocessorn stängdes av när den var ansluten till minibatteripaketet.
Lösning
Stäng av och sätt igång minibatteripaketet igen. Placera det över implantatet igen.
Observera: Detta gäller endast när man använder minibatteripaketet för att driva audioprocessorn.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.