RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Link-Check-funktion

Bekräftelse

Audioprocessorn och implantatet är anslutna

Status
Du har lyckats ansluta audioprocessorn och implantatet (gäller implantaten SYNCHRONY 2, SYNCHRONY, CONCERTO, SONATA och PULSAR).


Audioprocessorn och implantatet är anslutna

Status
Audioprocessorn fungerar som den ska (gäller implantaten C40+ och C40).

Ingen ljussignal

Ingen ljussignal

Problem
Din audioprocessor fungerar inte.
Lösning
Ladda audioprocessorn helt. Kontakta din CI-klinik för att få hjälp om detta inte löser problemet.


Problem
Indikatorlampan har avaktiverats av din audionom.
Lösning
Kontakta din audionom.

Varning

Audioprocessorn och implantatet är inte anslutna

Problem
Audioprocessorn är inte ansluten till implantatet.
Lösning
Placera audioprocessorn korrekt över implantatet. Se till att använda rätt magnet.


Problem
Audioprocessorn har placerats över fel implantat.
Lösning
Placera ljudprocessorn över rätt implantat.


Audioprocessorn placerad över fel implantat.

Problem
Audioprocessorn har stängts av.
Lösning
Avaktivera audioprocessorn och aktivera den igen. Placera om den över rätt implantat.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.