RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Aktivera RONDO 2

R2_Quick_Guide_Activation_Button_fr001
1

RONDO 2 aktiveras genom att trycka på den runda knappen 2 på dess ovansida. Om RONDO 2 redan är igång kommer den gula indikatorlampan 1 att blinka för att visa att den är aktiverad.

R2_Quick_Guide_Activation_Blue_Light_fr001
2

Den blå indikatorlampan 1 kommer att blinka för att visa vilket program som är aktiverat. 1 blinkning visar att program 1 har valts, 2 blinkningar visar att program 2 har valts och så vidare.

R2_Quick_Guide_Activation_Red_Light_fr001
3

Den röda indikatorlampan kommer att blinka om länkövervakningsfunktionen har aktiverats. Den gröna indikatorlampan 1 kommer att blinka så fort RONDO 2 sitter på rätt plats på ditt huvud.

Mobile_MP3_RONDO2
4

RONDO 2 ska placeras över ditt implantat, med MED-EL-logotypen mot ditt huvud och mikrofonen riktad uppåt.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.