RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Aktivera RONDO 2

R2_Quick_Guide_Activation_Button_fr001
1

Aktivera RONDO 2 genom att trycka på den runda av/på-knappen 2 på dess ovansida. Om RONDO 2 redan är aktiverad kommer den gula indikatorlampan 1 att blinka för att visa att den är aktiverad.

R2_Quick_Guide_Activation_Blue_Light_fr001
2

Den blå indikatorlampan 1 kommer att blinka för att visa vilket program som är aktiverat. En blinkning visar att program 1 har valts, två blinkningar visar att program 2 har valts, osv.

R2_Quick_Guide_Activation_Red_Light_fr001
3

Om Link-Check-funktionen har aktiverats kommer den röda indikatorlampan 1 att blinka. Den gröna indikatorlampan kommer att blinka en gång så fort RONDO 2 är korrekt placerad på ditt huvud.

!

Link-Check-funktionen kallas även länkövervakningsfunktion.

Mobile_MP3_RONDO2
4

RONDO 2 ska placeras över ditt implantat med MED-EL-logotypen mot ditt huvud och mikrofonen riktad uppåt.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.