RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Använd WaterWear

1

Se till att WaterWear och dina händer är rena och torra.

2

Håll RONDO 2 med MED-EL-logotypen riktad uppåt.

waterwear 1
3

Sätt in den med mikrofonen först i skyddet så att fliken på skalets ovansida ligger jämnt över den platta sidan.

waterwear 2
4

Ta fliken på undersidan och dra resten av skyddet över processorn.

5

Se till att skyddet sitter tätt runt processorn utan några rynkor eller luftbubblor.

waterwear 3
6

Sätt den runda häftfolien på processorns platta sida. Börja längst ner. Det ska inte finnas några glapp mellan folien och skyddet.

waterwear 4
7

Kontrollera att WaterWear sluter tätt om alla sidor på processorn och att det inte finns några rynkor eller luftbubblor.

waterwear 5
8

För att ta av WaterWear, drar försiktigt av häftfolien och släng den. Använd den runda fliken för att ta av skyddet från processorn.

9

Häftfolien kan bara användas en gång men varje WaterWear-skydd kan användas upp till tre gånger.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.