RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Säkerhetsfunktioner

Rondo-FineTuner-InputSelection-Keys

Avaktivera knappar på FineTuner
Din audionom kan avaktivera vissa knappar eller program på FineTuner så att inställningarna inte ändras av misstag. Kontakta din CI-klinik för mer information on denna funktion eller för instruktioner om avaktivering av FineTuner.

R2_Quick_Guide_Link_Check_visible_fr001

Link-Check-funktion
RONDO 2 har en inbyggd link-check-funktion. Den röda indikatorlampan kommer att blinka om audioprocessorn har placerats fel eller sitter över fel implantat. Den gröna indikatorlampan kommer att blinka en gång så fort RONDO 2 är korrekt placerad.

!

Om link-check-funktionen är aktiverad och inga indikatorlampor blinkar kanske du har ett problem med din audioprocessor. Se felsökningsavsnittet för mer information.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.