RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Säkerhetsfunktioner

Rondo-FineTuner-InputSelection-Keys

Avaktivering av FineTuner-knappar
Din audionom kan avaktivera vissa FineTuner-knappar eller program för att förhindra att inställningar ändras av misstag. Kontakta din CI-klinik för att få mer information om denna funktion eller för att få instruktioner för avaktivering av FineTuner.

R2_Quick_Guide_Link_Check_visible_fr001

Länkövervakningsfunktion
RONDO 2 har en inbyggd länkövervakningsfunktion. Om audioprocessorn har placerats på fel plats eller över fel implantat kommer den röda indikatorlampan att blinka. Den gröna indikatorlampan kommer att blinka så fort RONDO 2 sitter på rätt plats.

!

Det kan vara något fel på din audioprocessor om länkövervakningsfunktionen är aktiverad och inga indikatorlampor blinkar. Se avsnittet Länkövervakningsfunktion för att ta reda på vilka felsökningssteg som behövs.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.