RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Byta magnet

R2_Quick_Guide_Magnet_Removal_Tool_Placement_fr001
1

Placera magnetbytesverktyget över magneten med verktygets pil riktad mot symbolen ”låst”.

R2_Quick_Guide_Opening_Magnet_Cover_fr001
2

Vrid verktyget tills det pekar mot symbolen ”olåst”. Lyft ut magneten ur RONDO 2.

R2_Quick_Guide_Magnet_Removed_fr001
3

Plocka upp den nya magneten med verktyget och se till att den triangulära pilen på verktyget är över det vita strecket på magneten.

4

Placera magneten i processorn med pilen riktad mot symbolen ”olåst”.

R2_Quick_Guide_Magnet_Cover_Closing_fr001
5

Vrid verktyget tills det pekar mot symbolen ”låst”.

!

MED-EL rekommenderar starkt att du inte byter magneten själv. Kontakta din klinik om magneten behöver bytas ut eller om din hud blivit irriterad.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.