RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Byta magneten

R2_Quick_Guide_Magnet_Removal_Tool_Placement_fr001
1

Placera magnetbytesverktyget över magneten så att verktygets pil pekar mot med symbolen låst.

R2_Quick_Guide_Opening_Magnet_Cover_fr001
2

Vrid verktyget så att det pekar mot symbolen olåst. Ta ut magneten ur RONDO 2.

R2_Quick_Guide_Magnet_Removed_fr001
3

Plocka upp den nya magneten med verktyget och se till att pilen på verktyget sitter över strecket på magneten.

4

Sätt in magneten i processorn, så att pilen pekar mot symbolen olåst.

R2_Quick_Guide_Magnet_Cover_Closing_fr001
5

Vrid verktyget tills det pekar mot symbolen låst.

!

MED-EL rekommenderar starkt att du inte byter magnet själv. Kontakta din sjukhuspersonal för att byta ut magneten eller om du känner att huden är irriterad.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.