RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Byta hölje

R2_Quick_Guide_Cover_Closed_fr001
1

För in en fingernagel i skåran 1 ovanför kontakten, mellan processorn och höljet. Lyft försiktigt uppåt för att ta bort höljet.

R2_Quick_Guide_Cover_Closing_fr001
2

Placera det nya höljet över processorn och tryck ner det tills det snäpper fast.

Det finns ett urval av designhöljen att välja mellan så att din RONDO 2 kan smälta in eller synas, beroende på vad du vill. Se alla våra designalternativ här.

!
Höljet bör bytas ut var tredje månad för att du ska höra så bra som möjligt med RONDO 2.

 

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.