RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Byta skal

R2_Quick_Guide_Cover_Closed_fr001
1

För in fingernageln i skåran 1 ovanför uttaget, mellan processorn och skalet. Lyft försiktigt uppåt för att ta av skalet.

R2_Quick_Guide_Cover_Closing_fr001
2

Placera det nya skalet på processorn och tryck nedåt tills den snäpper fast.

Det finns en rad olika designskal att välja mellan så att RONDO 2 antingen kan smälta in eller sticka ut, beroende på vad du vill. Se alla våra designalternativ här.

!

Skalet bör bytas ut var tredje månad så att du alltid kan höra så bra som möjligt med RONDO 2.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.