RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Använd fästklämmor

Fixering

Det finns två typer av klämmor: fästklämman och klädklämman. Båda fästs till RONDO 2 på samma sätt

R2_Quick_Guide_Cover_Open_fr001
1

Ta av skalet från audioprocessorn.

R2_Quick_Guide_No_Cover_Attachement-Clip_fr001
2

Tryck fast snörets cirkulära ände i den matchande skåran på processorns undersida.

R2_Quick_Guide_Cover_Attachment-Clip_fr001
3

Sätt tillbaka skalet så att snöret sitter fast ordentligt.

4

Fäst den i håret eller på kläderna, beroende på vad som passar bäst.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.