RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Använda fästklämmor

Fixation

Det finns två typer av klämmor: en enkel liten hårklämma och en enkel fästklämma för kläder. Båda sätts fast på RONDO 2 på samma sätt.

R2_Quick_Guide_Cover_Open_fr001
1

Ta bort höljet från audioprocessorn.

R2_Quick_Guide_No_Cover_Attachement-Clip_fr001
2

Tryck in remmens cirkulära ände i den matchande skåran på processorns undersida.

R2_Quick_Guide_Cover_Attachment-Clip_fr001
3

Sätt tillbaka höljet så att sladden sitter på plats.

4

Fäst den i håret eller på kläderna, allt efter behov.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.