RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Översikt

RONDO 2 är en allt-i-ett-audioprocessor som är kompatibel med alla aktuella cochleaimplantat från MED-EL. Den kan laddas trådlöst och har en kompakt design som gör att den är både lättburen och lättskött.

Översikt för RONDO 2 
1

Indikatorlampor

2

Hölje

3

Till/från-knapp

4

Mikrofon

5

Processorenhet

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.