RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Ladda RONDO 2

R2_Quick_Guide_Charging_Pad_USB_Cable
1

Sätt i USB-sladdens kontakt i laddaren.

2

Sätt i den andra kontakten i väggkontaktens adapter.

R2_Quick_Guide_Placing_On_Charging_Pad
3

Stäng av RONDO 2 och placera den precis i mitten på laddaren med MED-EL-logotypen riktad uppåt.

Wrong positioning
 
!

Se till att RONDO 2 har placerats på rätt sätt på laddaren. MED-EL-logotypen måste vara riktad uppåt.

R2_Quick_Guide_On_Charging_Pad_fr001
4

Den orangefärgade indikatorlampan visar att RONDO 2 laddas. När lampan släcks betyder det att RONDO 2 är laddad. Detta bör ta ungefär 5 timmar.

 
 

Laddaren tillverkas inte av MED-EL.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.