RONDO 2
CI-audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din RONDO 2 audioprocessor.

Ladda RONDO 2

R2_Quick_Guide_Charging_Pad_USB_Cable
1

Sätt i USB-sladden i laddningsplattan.

2

Koppla in den andra änden i adaptern till väggkontakten eller USB-porten på din dator, TV, surfplatta mm.

R2_Quick_Guide_Placing_On_Charging_Pad
3

Stäng av RONDO 2 och placera den precis i mitten på laddningsplattan med MED-EL-logotypen riktad uppåt.

Fel placering
!

Se till att RONDO 2 placeras korrekt på laddningsplattan. MED-EL-logotypen måste vara riktad uppåt.

R2_Quick_Guide_On_Charging_Pad_fr001
4

Den orangefärgade indikatorlampan visar att RONDO 2 laddas. När lampan släcks har RONDO 2 laddats. Detta bör ta ungefär fyra timmar.

 

Laddningsplattan tillverkas inte av MED-EL och utformningen kan variera.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.