• Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

OPUS 2
Prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på OPUS 2 prosessoren din.

Slå på og av

OPUS2_batteryPackCoverOn

Batteriholderdekselet fungerer som PÅ/AV-bryter. For å slå på OPUS 2 skyver du rett og slett batteriholderdekselet inn på rammen og lukker batteriholderlåsen.

For å slå av OPUS 2 tar du ganske enkelt av batteriholderdekselet. Når du ikke skal bruke OPUS 2 på en stund, bør du fjerne batteriholderdekselet helt for å forlenge batterilevetiden for prosessoren din.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.