• Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

OPUS 2
Prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på OPUS 2 prosessoren din.

Indikatorlampe

Bekreftelse

OPUS 2 Bekreftelse

Status
FineTuner-kommandoen er mottatt.

Endre program

OPUS 2 Program 1

Status
Program 1 er valgt.


OPUS 2 Program 2

Status
Program 2 er valgt.


OPUS 2 Program 3

Status
Program 3 er valgt.


OPUS 2 Program 4

Status
Program 4 er valgt.

Status

OPUS 2 Status

Status
Hvis statuslampen (tillegg) er aktivert: OPUS 2 er initialisert og fungerer.

Advarselsmønstre

OPUS 2 Tomme batterier

Status
Batteriene er tomme.
Løsning
Skift batteriene.


OPUS 2 Minimum eller maksimum er nådd

Status
Laveste eller høyeste volum eller lydfølsomhet er nådd.
Løsning
Juster volumet eller følsomheten ved behov.

Feilmønstre

SONNET Midlertidig problem

Problem
Midlertidig feil eller elektronisk feil.
Løsning
1. Slå av prosessoren.
2. Slå på prosessoren igjen.


OPUS 2 Innstilling er ikke programmert

Status
Den innstillingen du har valgt, er ennå ikke programmert, eller det oppsto en feil i programmet.
Løsning
Velg en annen innstilling.


OPUS 2 Midlertidig feil

Status
Midlertidig feil eller elektronisk feil.
Løsning
1. Slå av prosessoren.
2. Slå på prosessoren igjen.


SONNET Programmeringsfeil

Status
Programmeringsfeil, midlertidig feil eller elektronisk feil.
Løsning
1. Slå av prosessoren.
2. Slå på prosessoren igjen.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.