• Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

  Fjernkontroller

  Tilbehør

 • Prosessorer

OPUS 2
Prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på OPUS 2 prosessoren din.

Montering

Når indikatorlampen på kontrollenheten blinker kontinuerlig rødt, er det på tide å bytte batteriene.

OPUS2_batteryPackOpen
1

Trekk batteriholderdekselet nedover og fjern det fra batteriholderrammen.

 
2

Bruk den magnetiske undersiden av D-spolen til å fjerne de brukte batteriene fra batteriholderrammen. Plasser spolen over hvert enkelt batteri, ett av gangen, for å fjerne dem fra rammen.

 
3

Sett de nye sink-luft-batteriene inn med de positive (+) polene vendt oppover. Før du setter inn det nye batterisettet, må du passe på at batterikontaktene er rene og tørre. Ikke ta på batterikontaktene inne i batteriholderrammen. Til slutt må du fjerne klebefolien som dekker batteriene. Skift alltid ut alle batteriene på en gang, i stedet for å bruke en blanding av brukte og nye batterier.

OPUS2_batteryPackCoverOn
4

For å slå på OPUS 2 må du skyve batteriholderdekselet inn på rammen og lukke batteriholderlåsen. Ikke bruk overdreven kraft.

Batterialternativer

Bruk kun batterier av typen 675 til din OPUS 2. Vi anbefaler å bruke sink-luft-batterier som er spesialkonstruert for cochleaimplantatsystemer. Når du bruker OPUS 2 med WaterWear-tilbehøret, må du imidlertid bytte ut sink-luft-batteriene mot en annen batteritype.

Maksimal
batterilevetid
Krever
oksygentilførsel
Kompatibel
med WaterWear
XS-batteriholder
60 timer    
Standard batteriholder
90 timer    
10 timer    
8 timer    
DaCapo PowerPack
16 timer    
 
Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.